Forside
HåndboldGynmastikSeniorerTennisFoto1Foto2Foto3

Notat fra repræsentantskabsmøde 2018

14. april 2020

Til stede var repræsentanter for alle afdelinger, haludvalg og forretningsudvalg.
Dagsorden var i henhold til vedtægterne. Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg af dirigent
  I lighed med tidligere år blev ikke valgt nogen.
 2. Formandens beretning for det forløbne år
  Omtalt blev den store aktivitet i afdelingerne og gode fælles arrangementer med julefest og idrættens dag.
  Fokus for hovedforeningen har igen været halprojektet med bl.a. et godt møde med på Søholm hvor projektet fra C F Møller blev valgt som det bedste at arbejde videre med.
  Et andet fokus for hovedforeningen har som altid været at sikre udgivelse af Riposten, hvor der godt kan bruges flere annoncer sådan at bladet mere kan hvile i sig selv.
  Idrætsforeningen holder kontakt med skolen bl.a. via at Niels Lyhne er inviteret med i skolebestyrelsen.
  Hovedforeningens økonomi er lille , men for mange år siden blev besluttet at pengene har det bedst i afdelingerne.
  Forretningsudvalget mangler nye medlemmer.
  Flemming fra håndbold var af FU indstillet til Idrætssamvirket som årets ildsjæl og blev blandt de 3 nominerede uden dog at blive udpeget. Men flot og berettiget med nomineringen.
 3. Hovedforeningens regnskab
  Blev godkendt uden bemærkninger. Opfordring til regnskab for haludvalget.
 4. Hovedforeningens budget
  Det blev vedtaget med uændret hovedforeningsbidrag på 30 kr for unge og 45kr for voksne idet drøftelse om forhøjelse blev udskudt.
 5. Forslag
  Der var ikke indkommet nogen.
 6. Valg af hovedformand
  Ingen andre har meldt sig så genvalg til Niels Lyhne.
 7. Valg af næstformand
  Ingen andre har meldt sig så genvalg til Simon U. Holm.
 8. Valg af kasserer
  Ingen andre har meldt sig så genvalg til Lone Weiss.
 9. Valg af sekretær
  Ingen valgt
 10. Valg af suppleanter
  Ingen valgte
 11. Valg af revisorer
  Genvalg til Villars Clausen og Ove Malling Beck
 12. Eventuelt
  Ikke noget at referere.

Som referent :
Niels Lyhne

© 2018 Stautrup IF
Website Security Test